UWAGA!
Informujemy, iż z dniem 11 grudnia 2020 r. strona Biuletyny Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Rzeszowie została przeniesiona do serwisu Gov.pl
Adres nowej strony: https://www.gov.pl/web/wijhars-rzeszow
Wszystkie informacje i postępowania po 11 grudnia 2020 r. będą publikowane wyłącznie na portalu Gov.pl.

Strona główna

 
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej

Artykułów Rolno-Spożywczych
ul. Lubelska 46
35-233 Rzeszów

tel/fax (17) 853-34-38

e-mail: wi_rzeszow@ijhars.gov.pl

 

Zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej, w szczególności o przedmiocie działalności, kompetencjach, organizacji, organach i zasadach funkcjonowania podmiotów, wykonujących zadania publiczne. Udostępnianie informacji publicznej następuje m.i in. w drodze ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Podmiotowa strona Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych jest miejscem prezentacji działań i organizacji Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

 

Zapisz